Vilkår for samarbeid

1. Oppdraget omfatter:
Fase 1: Forberedende arbeid
Fase 2: Kreativt arbeid
Fase 3: Fremvisning av grovskisser
Fase 4: Rentegning
Fase 5: Fremvisning av produkt

2. Leveranse:
I oppdraget inngår to skisseleveranser. Den første leveransen består av én eller flere grovskisser der kunden i grove trekk kan se hvordan logoen vil se ut, samt mulighet til å justere grovskissen etter eget ønske. Den andre leveransen består av logoproduktet i sin helhet, med mulighet til å finjustere etter eget ønske. Før selve logofilen og påfølgende bildefiler leveres, skal kunden faktureres og designer ha mottatt betaling for oppdraget.

3. Produkt:
Når oppdraget er utført skal kunden motta følgende: Originalfil og pdf-fil av logo, forenklet logo og motiv til pannebånd, samt et profilbilde og forsidebilde til bruk på facebook og andre sosiale medier.

4. Pris:
For utførelse av russelogodesign er fast pris satt til kr. 4.200,00 eks. mva. Dersom dere bestiller gjennom et leverandørsamarbeid gjelder prisene dere har avtalt med den aktuelle leverandøren.

5. Betalingsbetingelser:
Honorar for oppdraget betales før utlevering av ferdig logoprodukt og forfaller 14 dager fra fakturadato. Faktura sendes umiddelbart når hovedproduktet er ferdigstilt og godkjent. Utsendelse av faktura kan ikke utsettes mer enn 7 dager. Fullt honorar for oppdraget skal betales uavhengig om kunden benytter logoproduktet eller ikke.

6. Avbestilling:
Dersom kunden ønsker å avslutte oppdraget før produktet er ferdigstilt skal det betales 50% av fullt honorar om det kun er blitt levert grovskisser. Dersom det er blitt utarbeidet et helhetlig produkt skal kunden betale 100% av honoraret. Om kunden ikke svarer innen rimelig tid, vil dette tolkes som en avbestilling og faktura vil bli sendt til kunden.

7. Opphavsrett
Når kjøpet er betalt for, og produktene er mottatt står kunden i fri disposisjon til å bruke materialet til egne formål til sin egen russetid, forutsatt at designeren blir kreditert. Det er ikke tillatt å fjerne vannmerket fra det materialet som er gitt for bruk på sosiale medier, ei heller lage nytt materiale for sosiale medier uten vannmerket, eller en henvisning til designeren i noen som helst form.

Advertisements